วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555

เรื่องการเข้าค่ายลูกเสือ วันที่ 23 - 25 มกราคม 2555


ประชาสัมพันธ์เรื่องการเข้าค่ายลูกเสือ วันที่ 23 - 25 มกราคม 2555


ที่ ศธ 04158.165/พิเศษ                      

โรงเรียนกวางตง  ถนนจรดวิถีถ่อง   64000

17 มกราคม 2555 

เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด 

เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 - 6 ทุกท่าน

         ด้วยโรงเรียนกวางตง ปีการศึกษา 2554 จะได้นำนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 - 6   ำนวน 146 คน  และครูบุคลากรควบคุม จำนวน 52 คน โดยมีนายสมปอง  เชยวัดเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ควบคุมไป เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด นอกสถานที่ครั้งนี้ 
         ณ ค่ายลูกเสือ "รามคำแหง" ตำบลเมืองเก่า  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  ระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2555
        ทางโรงเรียนกวางตง จึงใคร่ขออนุญาตท่านผู้ปกครอง  และนำนักเรียนระดับชั้นดังกล่าวเข้า่ร่วมกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม
        และในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2555 เวลา 18.00 น.  ทางโรงเรียนขอเรียนเชิญผู้ปกครองร่วมกิจกรรมการเล่นรอบกองไฟของนักเรียน  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  คงได้รับเกียรติจากท่านด้วยดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายสมปอง  เชยวัดเกาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนกวางตง
ฝ่ายบริหาร
โทรฯ 055 611654   มือถือ 088 278 0488
ให้นักเรียนที่จะเข้าค่ายลูกเสือเตรียมเครื่องใช้ส่วนตัวดังต่อไปนี้

1.ขันน้ำ สบู่ แชมพู   2.ผ้าถุง 2 ผืน (เฉพาะนักเรียนหญิง)   3.ผ้าขนหนู   4.ชุดลำลอง

5.ชุดจัดกิจกรรม 2 ชุด       6.ชุดนอน (ชุดที่ไม่รกรุงรัง)      7.ไม้แขวนเสื้อ 2 อัน

8.มุ้ง (ให้จับคู่หรือจำนวนคนที่นอน)    9.ผ้าห่ม - หมอน    10.รองเท้าแตะ (ฟองน้ำ้)

11.รองเท้าผ้าใบ หรือเอารองเท้าสายไปด้วย   12.เสื้อกันหนาว + หมวก   13.ไฟฉาย

14.ขวดใส่น้ำสำหรับดื่ม   15.กระเป๋าสะพาย

หมายเหตุ  1.ทางโรงเรียนมีการจัดเตรียมอาหารให้กับนักเรียน

                   2.ให้นักเรียนเตรียมยาประจำตัวไปด้วย

                   3. จัดเตรียมขนมไปตามอัธยาศัยเอาเองนะคร๊าบ..........

ลูกเสือกฤต โอภาสญาณกิจ  รายงานครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น